God stemning på årets samling!

Trondheim imponerte flere av alumniforeningens medlemmer med sol, fine høstfarger og god stemning i Nordre gate. Det var som om allværsjakka fra studietiden var glemt. Årets samling var på EC Dahls bryggeri på Lade, et langt steinkast fra Solsiden. Etter en utsøkt velkomsttale med orientering om antall medlemmer og tilnærmet lik fordeling mellom gutter og jenter ble det servert mat med, og mat uten dyr. Servitørene bidro med passende alternativer til brus.

Nøye observasjoner under middagen tyder på at i stort sett alle både var mette og fornøyde. Medlemmer i alumniforeningen ble deretter observert i baren, ved varmelamper og på dansegulvet på Fire Fine på Solsiden. Subjektiv vurdering fra styret i alumniforeningen konkluderer med at årets treff var vellykket.

Vi sees på neste samling som blir i Oslo høsten 2018!

Høye opptakskrav

Som følge av økt populæritet for masterstudiene i fysisk planlegging og eiendomsutvikling og -forvaltning har kravene for å få studieplass økt betraktelig. Høsten 2009 fikk alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass. Seks år senere ligger opptaksgrensene for begge studiene i toppsjiktet hos NTNU, med henholdsvis 3,9 for master i eiendomsutvikling og -forvaltning og 3,7 for master i fysisk planlegging. Ingen masterstudier har høyere opptakskrav enn eiendomsutvikling og -forvaltning!

Opptaksgrensen settes av den laveste snittkarakteren blant de opptatte studentene. Det betyr at alle studentene har karaktersnittet B (3,5-4,4) eller bedre fra bachelorutdanningene.

Tabellen viser utviklingen i opptaksgrensene fra 2009 til 2015:

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Eiendomsutvikling og -forvaltning Alle Alle Alle Alle 3,1 3,5 3,9
Fysisk planlegging Alle 3,4 Alle 3,1 3,3 3,1 3,7

De fleste masterstudier innen bygg og arkitektur hadde høyt snitt for opptak i 2015:

Eiendomsutvikling og -forvaltning 3,9
Fysisk planlegging 3,7
Sustainable architecture 3,8
Urban ecological planning 3,6
Bygg- og miljøteknikk 3,3
Arkitektur Alle

Tabellen viser de 11 vanskeligste NTNU-masterstudiene å komme inn på:

Kyberteknikk og robotikk 3,9
Industrial ecology 3,9
Globalization, Politics and Culture 3,9
Eiendomsutvikling og -forvaltning 3,9
Produktutvikling og produksjon 3,8
Finansiell økonomi 3,8
Klinisk helsevitensap 3,8
Sustainable architecture 3,8
Energibruk og energiplanlegging 3,7
Fysisk planlegging 3,7
Rådgivningsvitenskap 3,7

(foto: Moyan Brenn, CC)

Beste master innen bygg og anlegg

Master i fysisk planlegging er av Tekna Magasinet kåret til beste master innen bygg- og anleggsfag. Kåringen er basert på resultater fra NOKUTs studiebarometer for 2014 (ferskeste tilgjengelige tall), og fysisk planlegging får et totalresultat på hele 4,3 av 5. Dette betyr at utdanningen ikke kun ligger høyest i kategorien for bygg- og anleggsfag, men kommer på en 2. plass for alle tekniske naturvitenskapelige fag. Programleder for masteren, professor Tore Medalen, sier til Tekna Magasinet at et stort innslag av praktisk rettede emner, metodefag og prosjektarbeid bidrar til de positive resultatene.

Les mer om kåringen i Tekna Magasinet.

Bransjedag 2015

NTNUs Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning feirer 10 år, og inviterer til Bransjedag. Det blir en åpen jubileumskonferanse for alle interesserte der blikket rettes framover .

Sted: Britannia hotell, Trondheim
Dato: Torsdag 5. november 2015 kl 10-17
Program: Se egen side for mer informasjon
Påmelding: Innen 20. oktober Meld deg på her

Invitasjon til alumnitreff og generalforsamling

ALUMNITREFF 2015

Hippodamus Alumniforening har gleden av å invitere studenter og uteksaminerte til alumnitreff fredag 23. oktober i Trondheim. Alumnitreffet er en gyllen anledning til å treffe gamle kjente og bli kjent med andre med samme studiebakgrunn. I år blir det festmiddag med påfølgende bytur for de som ønsker det.

Send en epost til hippodamusalumniforening (at) gmail.com for påmelding, og overfør  NOK 650/550 til kontonummer 15035669679 (merk med navn). Gi beskjed om spesielle matpreferanser/allergier. Frist for garantert plass er fredag 14. august. Deretter gjelder lokalenes fysiske begrensninger. Påmelding er bindende.

HVEM: MEDLEMMER ALUMNIFORENING OG LINJEFORENING
STED: TRONDHEIM
TID: 23.10.2015 KL: 19:00
ANTREKK: PENT
PRIS: NOK 650 (alumnus) / NOK 550 (studenter)

GENERALFORSAMLING 2015

Hippodamus Alumniforening inviterer herved til generalforsamling. Møtet er foreningens øverste myndighet, og avholdes annen hvert år. Alle medlemmer har rett til å møte, stemme og stille til valg. Generalforsamlingen skal:

  • Behandle organisasjonens årsmelding.
  • Behandle organisasjonens regnskap i revidert stand.
  • Behandle innkomne forslag.
  • Fastsette kontingenten.
  • Vedta organisasjonens budsjett.
  • Velge: Leder, styremedlemmer (bortsett fra Linjeforeningen Hippodamus sine to medlemmer) og valgkomité.

Forslag som skal opp til behandling må være styret i hende minst 2 uker før møtet. Fullstendig saksliste skal være klar minst 1 uke før møtet. Se vedtektene for ytterligere informasjon.

HVEM: MEDLEMMER ALUMNIFORENING
STED: TRONDHEIM
TID: 23.10.2015 KL: 18:00

Bli alumnimedlem

Du kan bli medlem dersom du har en mastergrad i enten fysisk planlegging (120sp) eller eiendomsutvikling og -forvaltning (120sp) fra NTNU. Medlemskap i Hippodamus alumniforening koster NOK 500 og gjelder for livstid.

Uteksaminering 2015

Studentene ved andreåret Fysisk planlegging og Eiendomsutvikling og -forvaltning har nå levert sine masteroppgaver. Dette ble feiret med med en felles avslutning for de to avgangskullene. Hippodamus Alumniforening gratulerer så mye, og ønsker alle de nyutdannede lykke til videre. Foto fra felles avslutning den 10. juni.

Lansering av alumniforening

12. mai 2015 ble Hippodamus Alumniforening lansert. En håndfull tidligere studenter samlet seg i en arbeidsgruppe før nyttår med ideen om å stifte en forening for uteksaminerte ved masterstudiene i eiendomsutvikling og -forvaltning samt fysisk planlegging. Bakgrunn for etableringen var et ønske om å forlenge felleskapet fra studietiden, og å utveksle erfaringer fra arbeidslivet. -"Mange har utrykket et ønske om en alumniforening, og vi ønsket å gjøre dette til en realitet" sier tidligere student ved fysisk planlegging Anna Lindholm. Hun har nå tatt rollen som leder av foreningens styre og håper så mange som mulig blir med. Med seg i gruppen har hun flere tidligere medstudenter, blant annet Alexander Hammerhaug. Han håper at foreningen også kan bli et godt bindeledd mellom alumnus og fag- og studentmiljøet ved NTNU.

Også de nåværende studentene er med på arbeidet. Fredrik Lundestad, aktiv i linjeforeningen Hippodamus, ser dette som en god mulighet for studentene til å knytte nærmere relasjoner med de som praktiserer faget til daglig. -"En alumniforening er ypperlig for å videreføre samholdet fra studietiden videre ut i arbeidslivet".

Foreningen håper å kunne arrangere et alumnitreff i løpet av året.

Rekordmange søkere

NTNU melder om rekordmange søkere til de toårige masterutdanningene på AB-fakultetet. Søkertallene for 2015 viser hele 169 søkere på de 15 plassene på masterstudiet i eiendomsutvikling og -forvaltning, en oppgang på 55 % fra året før. Det betyr at det er hele 11 søkere per studieplass. Master i fysisk planlegging har hatt en oppgang på hele 62 % sammenlignet med fjoråret, og ender opp med 122 søkere på de 20 studieplassene, eller 6 søkere per plass.

Linjeforeningen Hippodamus har de siste årene jobbet aktivt og målbevist for å informere studenter ved relevante bachelorutdanninger om masterstudiene, noe som har gitt en vekst langt over den generelle vektsten i antall studerende i Norge. I en femårsperiode har antallet studenter på eiendomsstudiet økt med hele 384 %, og antallet som vil bli fysiske planlegger har økt med hele 194 %. I følge tall publisert av linjeforeningen er disse to studiene på langt vei de mest populære 2-årige masterene på AB-fakultetet.