Fremtidens bygg: 10 år med master i eiendomsutvikling på…

Eiendomsbransjen sto selv bak initiativ og påtrykk da NTNU for 10 år siden kunne ønske velkommen til et masterprogram i eiendomsutvikling og –forvaltning. Målet for NTNU var å tilby forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og relevans for eiendomsbransjen.

Metamorfose feirer 10 år

Som et svar på de store endringene i BAE-næringen med tanke på livsløpsperspektivet, startet NTNU i 2001 kompetanseprosjektet Metamorfose 2005. Dette resulterte i et bredt nasjonalt og internasjonalt FOU- og undervisningsnettverk, med to masterutdanninger (ordinær og erfaringsbasert master i eiendomsutvikling og -forvaltning) samt flere phd-stipendiater. Arbeidet var et samarbeid mellom flere institutter på NTNU, SINTEF, departement og næringen, med et fokus på profesjonalisering av bransjen. I år feirer senteret 10 år.