Eiendomsutvikling og -forvaltning

Invitasjon til alumnitreff og generalforsamling

ALUMNITREFF 2015

Hippodamus Alumniforening har gleden av å invitere studenter og uteksaminerte til alumnitreff fredag 23. oktober i Trondheim. Alumnitreffet er en gyllen anledning til å treffe gamle kjente og bli kjent med andre med samme studiebakgrunn. I år blir det festmiddag med påfølgende bytur for de som ønsker det.

Send en epost til hippodamusalumniforening (at) gmail.com for påmelding, og overfør  NOK 650/550 til kontonummer 15035669679 (merk med navn). Gi beskjed om spesielle matpreferanser/allergier. Frist for garantert plass er fredag 14. august. Deretter gjelder lokalenes fysiske begrensninger. Påmelding er bindende.

HVEM: MEDLEMMER ALUMNIFORENING OG LINJEFORENING
STED: TRONDHEIM
TID: 23.10.2015 KL: 19:00
ANTREKK: PENT
PRIS: NOK 650 (alumnus) / NOK 550 (studenter)

GENERALFORSAMLING 2015

Hippodamus Alumniforening inviterer herved til generalforsamling. Møtet er foreningens øverste myndighet, og avholdes annen hvert år. Alle medlemmer har rett til å møte, stemme og stille til valg. Generalforsamlingen skal:

  • Behandle organisasjonens årsmelding.
  • Behandle organisasjonens regnskap i revidert stand.
  • Behandle innkomne forslag.
  • Fastsette kontingenten.
  • Vedta organisasjonens budsjett.
  • Velge: Leder, styremedlemmer (bortsett fra Linjeforeningen Hippodamus sine to medlemmer) og valgkomité.

Forslag som skal opp til behandling må være styret i hende minst 2 uker før møtet. Fullstendig saksliste skal være klar minst 1 uke før møtet. Se vedtektene for ytterligere informasjon.

HVEM: MEDLEMMER ALUMNIFORENING
STED: TRONDHEIM
TID: 23.10.2015 KL: 18:00

Bli alumnimedlem

Du kan bli medlem dersom du har en mastergrad i enten fysisk planlegging (120sp) eller eiendomsutvikling og -forvaltning (120sp) fra NTNU. Medlemskap i Hippodamus alumniforening koster NOK 500 og gjelder for livstid.