Eiendomsutvikling og -forvaltning

Metamorfose feirer 10 år

Som et svar på de store endringene i BAE-næringen med tanke på livsløpsperspektivet, startet NTNU i 2001 kompetanseprosjektet Metamorfose 2005. Dette resulterte i et bredt nasjonalt og internasjonalt FOU- og undervisningsnettverk, med to masterutdanninger (ordinær og erfaringsbasert master i eiendomsutvikling og -forvaltning) samt flere phd-stipendiater. Arbeidet var et samarbeid mellom flere institutter på NTNU, SINTEF, departement og næringen, med et fokus på profesjonalisering av bransjen. I år feirer senteret 10 år.