Eiendomsutvikling og -forvaltning

Høye opptakskrav

Som følge av økt populæritet for masterstudiene i fysisk planlegging og eiendomsutvikling og -forvaltning har kravene for å få studieplass økt betraktelig. Høsten 2009 fikk alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass. Seks år senere ligger opptaksgrensene for begge studiene i toppsjiktet hos NTNU, med henholdsvis 3,9 for master i eiendomsutvikling og -forvaltning og 3,7 for master i fysisk planlegging. Ingen masterstudier har høyere opptakskrav enn eiendomsutvikling og -forvaltning!

Opptaksgrensen settes av den laveste snittkarakteren blant de opptatte studentene. Det betyr at alle studentene har karaktersnittet B (3,5-4,4) eller bedre fra bachelorutdanningene.

Tabellen viser utviklingen i opptaksgrensene fra 2009 til 2015:

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Eiendomsutvikling og -forvaltning Alle Alle Alle Alle 3,1 3,5 3,9
Fysisk planlegging Alle 3,4 Alle 3,1 3,3 3,1 3,7

De fleste masterstudier innen bygg og arkitektur hadde høyt snitt for opptak i 2015:

Eiendomsutvikling og -forvaltning 3,9
Fysisk planlegging 3,7
Sustainable architecture 3,8
Urban ecological planning 3,6
Bygg- og miljøteknikk 3,3
Arkitektur Alle

Tabellen viser de 11 vanskeligste NTNU-masterstudiene å komme inn på:

Kyberteknikk og robotikk 3,9
Industrial ecology 3,9
Globalization, Politics and Culture 3,9
Eiendomsutvikling og -forvaltning 3,9
Produktutvikling og produksjon 3,8
Finansiell økonomi 3,8
Klinisk helsevitensap 3,8
Sustainable architecture 3,8
Energibruk og energiplanlegging 3,7
Fysisk planlegging 3,7
Rådgivningsvitenskap 3,7

(foto: Moyan Brenn, CC)

Eiendomsutvikling og -forvaltning

Uteksaminering 2015

Studentene ved andreåret Fysisk planlegging og Eiendomsutvikling og -forvaltning har nå levert sine masteroppgaver. Dette ble feiret med med en felles avslutning for de to avgangskullene. Hippodamus Alumniforening gratulerer så mye, og ønsker alle de nyutdannede lykke til videre. Foto fra felles avslutning den 10. juni.