Eiendomsutvikling og -forvaltning

Høye opptakskrav

Som følge av økt populæritet for masterstudiene i fysisk planlegging og eiendomsutvikling og -forvaltning har kravene for å få studieplass økt betraktelig. Høsten 2009 fikk alle kvalifiserte søkere tilbud om studieplass. Seks år senere ligger opptaksgrensene for begge studiene i toppsjiktet hos NTNU, med henholdsvis 3,9 for master i eiendomsutvikling og -forvaltning og 3,7 for master i fysisk planlegging. Ingen masterstudier har høyere opptakskrav enn eiendomsutvikling og -forvaltning!

Opptaksgrensen settes av den laveste snittkarakteren blant de opptatte studentene. Det betyr at alle studentene har karaktersnittet B (3,5-4,4) eller bedre fra bachelorutdanningene.

Tabellen viser utviklingen i opptaksgrensene fra 2009 til 2015:

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Eiendomsutvikling og -forvaltning Alle Alle Alle Alle 3,1 3,5 3,9
Fysisk planlegging Alle 3,4 Alle 3,1 3,3 3,1 3,7

De fleste masterstudier innen bygg og arkitektur hadde høyt snitt for opptak i 2015:

Eiendomsutvikling og -forvaltning 3,9
Fysisk planlegging 3,7
Sustainable architecture 3,8
Urban ecological planning 3,6
Bygg- og miljøteknikk 3,3
Arkitektur Alle

Tabellen viser de 11 vanskeligste NTNU-masterstudiene å komme inn på:

Kyberteknikk og robotikk 3,9
Industrial ecology 3,9
Globalization, Politics and Culture 3,9
Eiendomsutvikling og -forvaltning 3,9
Produktutvikling og produksjon 3,8
Finansiell økonomi 3,8
Klinisk helsevitensap 3,8
Sustainable architecture 3,8
Energibruk og energiplanlegging 3,7
Fysisk planlegging 3,7
Rådgivningsvitenskap 3,7

(foto: Moyan Brenn, CC)